O lékaři

Licence

 • Licence pro výkon samostatné praxe, funkce odborného zástupce, poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie a porodnictví
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví
 • Diplom celoživotního vzdělávání
Rozhovor s primářem MUDr. Danielem Gágyorem

deník.cz, 28.2.2014

Dosažené vzdělání, studium

1988-1994Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
1997Specializace v oboru gynekologie a porodnictví I.stupně
2001Specializace v oboru gynekologie a porodnictví II.stupně
2016Zvláštní specializovaná způsobilost v oboru urogynekologie
2016 – dosudLékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc – doktorandské studium

Odborná praxe

1994 – 1997Nemocnice Moravská Třebová
1997 – 1998Nemocnice Šumperk
1998 – 2012Nemocnice Šternberk
2010 – 2012NZZ Medicoms a.s. Olomouc

odborný garant pro gynekologii a porodnictví

2012 – 2015Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

primář gynekologicko-porodního oddělení

2015 – 2018Porodnicko-gynekologická klinika FN a UP Olomouc

vedoucí lékař JIMP

2015 - dosudLékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

odborný asistent

2015 – dosudLékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky

2016 – dosudPorodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

vedoucí lékař akreditovaného centra I. stupně v oboru urogynekologie

2017 -recenzent časopisu Česká gynekologie

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora - ČLK
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně – ČGPS JEP
 • Urogynekologická společnost České republiky - UGS
 • European Urogynaecological Association - EUGA
 • International Urogynaecological Association - IUGA

Publikační činnost

 1. Pilka R., Gágyor D., Dzvinčuk P. aj.„Přehledové srovnání robotem asistované, laparoskopické a abdominální sakrokolpopexe“, Acta Medicinae, 4/2016, str. 22-27
 2. Gágyor D., „Současné možnosti UZV diagnostiky v urogynekologii“, Česká gynekologie, 4/2016, str. 265-271
 3. Pilka a kol., „Gynekologie“ , Maxdorf 2017
  Gágyor D., spoluautor kapitol „Inkontinence moči“, „Prolaps pánevních orgánů“, „Ektopická gravidita“
 4. Pilka R., Gágyor D., Dzvinčuk P. aj. „Laparoskopická a robotická sakropexe: retrospektivní studie zkušeností z learning curve a následného follow-up“, Česká gynekologie, 4/2017, str. 261-267
 5. Gágyor D., „Ultrazvuk v urogynekologii“, Slovenská gynekológia a porodníctvo, 2/2018, str. 78-83
 6. Ondrová D., Gágyor D., „Diferenciální diagnostika bolestí břicha a v podbřišku u dívek v dětském věku“, Časopis lékařů českých, 7/2018, str. 337-342
 7. Gágyor D., Pilka R., Kudela M., Dzvinčuk P. aj. „Sakrospinální fixace sec. Miyazaki – komplikace a dlouhodobé výsledky“ , Česká gynekologie, 2/2019, 84,str. 105-110
 8. Gágyor D., Pilka R. aj. „Distální vaginální ageneze“, Česká gynekologie, 4/2019, 84, str. 283-288
 9. Pilka R., Gágyor D. aj. „Laparoskopická hysterosakropexe s následným těhotenstvím ukončeným císařským řezem: kazuistika s krátkodobým follow-up“ , Česká gynekologie, 6/2019, 84,str. 430-434

Přednášková činnost

 1. Gágyor D., “HPV infekce”, SZŠ a VOŠZ E. Pottinga Olomouc, 22.červen 2011
 2. Gágyor D., “HELLP syndrom”, Regionální postgraduální seminář, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., 6.září 2012
 3. Gágyor D., “Akutní porodnické stavy a zdravotnická záchranná služba“ , Regionální postgraduální seminář, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., 19.září 2012
 4. Gágyor D., “Entonox v porodnictví, urodynamické vyšetření”, Regionální postgraduální seminář, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., 21. únor 2013
 5. Adamík Z., Gágyor D. „Kombinovaný (laparoskopický a vaginální) závěs u mladé ženy - suspenze na sakrospinální vazy pomocí modifikace implantátu Avaulta“, Jubilejní 10. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“, 18.2.2016, Jihlava, Česká republika
 6. Dzvinčuk P., Pilka R., Gágyor D., aj., „Srovnání robotem asistované, laparoskopické a abdominální sakrokolpopexe“, XVII. kongres sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, 14.-15.4.2016, Tále , Slovenská republika
 7. Gágyor D., „Gynekologická operativa, pooperační péče, rehabilitace“, LF UP Olomouc, šk.rok 2015/2016
 8. Gágyor D., „Endoskopické operační výkony v gynekologii“, LF UP Olomouc, šk.rok 2015/2016
 9. Gágyor D., „Urogynekologie“, předatestační kurz pro lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, září 2016
 10. Gágyor D., „Operativa v gynekologii a porodnictví, febrilie v pooperačním období“, předatestační kurz pro lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, září 2016
 11. Gágyor D., „Urogynekologie“, LF UP Olomouc, šk.rok 2015/2016, 2016/2017
 12. Gágyor D., „Urogynaecology“, General Medicine , 5th year, 9th or 10th semester Medical Faculty Palacky University Olomouc, šk.rok 2015/2016, 2016/2017
 13. Pilka R., Dzvinčuk P., Gágyor D. „Sestupy orgánů pánevního dna v gynekologii“, Kurz ženské urologie, Urologická klinika FN Olomouc, 10.2.2017
 14. Gágyor D., „Urogynekologie, akutní stavy v gynekologii, ektopická gravidita“, LF UP Olomouc, šk.rok 2017/2018
 15. Gágyor D., „Urinary incontinence, pelvic pain, ectopic pregnancy, pelvic organ prolapse“, General Medicine , 5th year, 9th or 10th semester Medical Faculty Palacky University Olomouc, šk.rok 2017/2018
 16. Gágyor D., „Stresová inkontinence“, kmenový kurz pro lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, 27.září 2017
 17. Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P. aj. „Laparoskopická a robotická sakropexe – perioperační výsledky“, Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. česká urogynekologie 2017, Praha, 7. prosince 2017
 18. Gágyor D. „Inkontinence moči u žen“, Seminář moravských lékařů, Olomouc, 11. prosince 2017
 19. Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P. „Sestupy orgánů pánevního dna (POP – pelvic organ prolapse) v gynekologii“, Kurz ženské urologie, Urologická klinika FN Olomouc, 26.2.2018
 20. Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P. aj. „Retrospektivní komparativní studie – laparoskopická a robotická sakropexe “, XIX. Kongres sekcie gynekologickej endoskopie SGPS Trenčín, Slovensko, 6.- 7. dubna 2018
 21. Gágyor D. „Pánevní dno a jeho poruchy “, konference „Porodní asistentky pro zdraví žen a dětí“, Olomouc, 12.května 2018
 22. Gágyor D., Jabůrek L., Pilka R., Dzvinčuk P. aj. „Recidivující hematom Retziova prostoru po inzerci retropubické pásky u pacientky po předchozím řešení apikálního defektu inzercí TVM – kazuistika, V. ročník workshopu „Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence“, Kyjov, 1.června 2018
 23. Gágyor D., Pilka R. „Miniinvazivní přístup v řešení recidivující vaginální eroze po aplikaci multifilamentní retropubické pásky - kazuistika“ VII.Slovenská konferencia urogynekológie 2018, 21.9.2018, Zvolen
 24. Gágyor D., Ondrová D. „Gynekologie dětí a dospívajících, Hormonální antikoncepce, Klimakterium a senium“, LF UP Olomouc, šk.rok 2018/2019
 25. Gágyor D., Pilka R. „Laparoskopicko-vaginální řešení chronické parauretrální eroze po aplikaci IVS pásky“, XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2018, Olomouc, 25.- 27. října 2018
 26. Gágyor D., Pilka R., Kudela M., Dzvinčuk P. aj. „Sakrospinózní fixace sec. Miyazaki – operační komplikace a dlouhodobé výsledky“, Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018, Praha, 6. prosince 2018 – získaná výroční cena Urogynekologické společnosti České republiky za nejlepší poster
 27. Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P. „Sestupy orgánů pánevního dna (POP – pelvic organ prolapse) v gynekologii – nové operační metody“, Kurz ženské urologie, Urologická klinika FN Olomouc, 28.2.2019, Olomouc
 28. Gágyor D., Ondrová D. „Distální ageneze pochvy v kombinaci s uterus unicornis l.dx. s rudimentárním děložním rohem“ přednáška, 51. konference gynekologie dětí a dospívajících 2019, 4.- 6.4.2019, Hradec Králové
 29. Gágyor D., Pilka R. aj. „Laparoskopická hysterosakropexe“, State of the art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii, 13.- 14.6.2019, Zlín
 30. Gágyor D., Pilka R. „Distal vaginal agenesis“, 3rd International cosmetology and cosmetic gynecology congress, 9.- 12.10.2019, Istanbul, Turkey
 31. Pilka R., Gágyor D. aj. „Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi – možná odpověď na současné porodnické dilema?“, 18. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 12.-13.11.2019, Brno
 32. Gágyor D., Burešová E., Pilka R., Vidlář A. aj. „Řešení recidivující vezikovaginální fistuly po aplikaci přední transvaginální sítě“, Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. Česká urogynekologie 2019, Praha, 4.-5. 12. 2019

SVOČ – studentská vědecká odborná činnost

 1. Školitel pro téma „Operační léčba sestupu pánevních orgánů“ ve školním roce 2017/2018
 2. Školitel pro téma „Srovnání řešení apikálního defektu operačními metodami (sakropexe, transvaginální mesh, sakrospinózní fixace“ ve školním roce 2018/2019
 3. Školitel pro téma „Laparoskopická sakropexe“ ve školním roce 2019/2020