Porodnictví

diagnostika gravidity, vícečetné gravidity a stanovení termínu porodu, diagnostika abnormalit I.trimestru gravidity

prenatální péče (těhotenské poradny)

ultrazvukové vyšetření těhotné, edukace o možnostech prenatálního screeningu vrozených vývojových vad plodu

kardiotokografické vyšetření

příprava k porodu a šestinedělí

Upozorňujeme na nové službyLBC cytologie

Novinka ve vyšetření cytologie: ThinPrep PAP test - moderní vysoce spolehlivý test na karcinom děložního čípku.

Podívejte se na videa

PANORAMA test

Neinvazivní test prenatální diagnostiky, který z malého vzorku krve těhotné ženy podá ucelené informace o nejčastějších genetických vadách dítěte, včetně Downova syndromu.

Čtěte více

Očkování proti rakovině
děložního čípku

Děvčatům mezi 13. a 14. rokem věku je očkování vakcínou Cervarix a Silgard hrazeno ze zdravotního pojištění.

Přijímáme nové pacientky.