Urogynekologie

specializované urogynekologické klinické vyšetření pacientky

specializované ultrazvukové vyšetření dolních močových cest a malé pánve

urodynamické vyšetření

návrh konzervativní a operační léčby

diagnostika a návrh terapie poporodního poranění pánevního dna

Nebojte se s problémem svěřit svému lékaři.

Lékař Vám pomůže problém vyřešit.

Možná nevíteUrogynekologie

Urogynekologie je nástavbová specializace v oboru porodnictví a gynekologie, hlavní náplní oboru je diagnostika a léčba poruch udržení moči, zánětů dolních močových cest, poruch statiky pánevního dna (sestupy dělohy a poševních stěn), léčba poporodních deformací hráze spojených s bolestmi při pohlavním styku a plastická úprava stydkých pysků ať již z důvodu vrozené asymetrie nebo poporodní deformace.

Inkontinence moči

Inkontinence moči je závažný problém výrazně zhoršující kvalitu života. O inkontinenci moči se jedná vždy, je-li přítomen nechtěný, vůlí neovlivnitelný únik moči, který pacientce působí hygienický a sociální problém. Výskyt močové inkontinence kolísá u žen ve věku 15-65 let v rozmezí 10-25 %, u žen nad 65 let věku v 30-40 %. Inkontinence se vyskytuje se také u profesionálních sportovkyň a až 20% rodiček. S přibývajícím věkem se výskyt a závažnost inkontinence zvyšuje. Inkontinence moči vzniká z řady příčin, u většiny pacientek je léčba možná a efektivní.

Přijímáme nové pacientky.